Vibskovski ; 72 at Ruttkowski; 68
HV solo exhibition at Gallery Ruttkowski 68, Cologne.